Cách tạo sitemap cho blogspot

by in 0

1. Đăng nhập vào Google Webmaster Tools với tài khoản Google của bạn.
2. Tại tab bên trái bảng điều khiển => Tối ưu hóa => Sơ đồ trang web (Xem hình dưới) để cài site map.
3.Bấm nút Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web góc trái
create site map blogspot
4.Một của sổ Popup xuất hiện bạn dán đoạn code lấy theo RSS của Google vào:
atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Sau đó bấm chọn gửi sơ đồ trang web
create site map blogspot
Như thế là xong gửi sitemap blogspot cho google rồi


Tóm lại địa chỉ sitemap của bạn sẽ là http://youruser.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Leave a Reply